2010-01-17

Deadline. En association till kommersiell psykiatri

Dessa otäcka dödlinjer

Press Gör det hit nu

Ni eroderar mina telomerer

Sudda ut er, låt mig inte se erNi, elaka långsamt dödande tvångslinjer


Nänä, okej, jag har inte bråttom,

Dåligt argument

Näsan mot väggen,

En millimeter till så är jag inne i denDen berömda.Det har kallats spleen

livsleda

melankoli mjältsjuka depression

Modet växlarModet styrkan fluktuerarVad jag skulle vilja ha frihet att välja

är ny luft

Ring Luft-Hansa!

Han köper, byter och säljerFrisch und gesund LuftGesundheit

Ge sundhet?

Nein, vi har en arbetsdelning här

-den enes apati, den andres LohnEine lohnende Konspiration!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar