2010-02-05

Impromptu över den svindlande tiden

Jag reflekterar över livets flyktighet

Plötsligt är vi på Hades flyktingenhetDagarnas lämmellika gång är otäck

Se, nu är ytterligare en vecka väck


Minuterna har sekundanter för att hinna gå

Åren står på månaderna för att nå


Tiden går för fort nuförtiden

Så fort man tittar bort är den förliden!En glädje och en sorg för ett barn av stjärnstoft

är att få leva som en tomte på ett loftatt till vardags leva på undantag

för att ibland få bära en säck ett tagoch skänka glädje åt andra

som har det tråkigt med varandraEn svart säck med parentetiskt ljus

att delas ut i meningslöshetens husStrof tre i detta bygge

blir något mer likt ett kalhyggeI retorik och skönhet

levereras allt i tre, jag vetJag undrar om inte lite utfyllnad

gör fler än skribenten glad?Som en andhämtning från en sorts skeende

avslutar här en metagrej, ett snett leende

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar