2009-01-03

Historiens pedagogiska misslyckande kontra människornas mänskligt förklarliga omänsklighet

Palestina nittonhundrafyrtioåtta
De oskyldiga gör sig skyldiga
med hjälp av
den västliga världens sjuka samvete
Folkfördrivning Etnisk rensning Rasistisk stat
Bödlarnas offer skaffar sig egna offer
Hackordningen hackar sig nerför generationerna
De jagade har blivit jägare
De slaktade har blivit slaktare
De som är skyldiga är skyldiga
Förlåtelsen är förgrämd
Förståelsen är förgäten
Förhoppningen är förtryckt
Godheten sägs vara gudens budskap…
Den sitter på undantag i hans namn
Israel tjugohundranio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar