2008-09-13

Det är synd om, men tyck inte det om, människorna

Hur att vara en feg person i förklädnad av en modigare sån Alltså, har man blivit som undertecknad präglad -förvånens icke om man inte alltid ä glad Man gjordes räddare än man var Jag är ännu inte vuxen och klar Trygga vågar, säger en del kloka Jag törs knappt säga flaska ("Loka!") Konstatera här att de elaka och starka de vågar alltid nedåt sparka Alla inklusive jag kan vara elaka och göra kuvade själar spaka Hackordning är en naturlag, den finns i generna överlag... Civilisationen har nätt och knappt börjat Låt en halvgammal yngling spörja att: Min tid var inte min, den blev snodd Kan framtiden bli bättre betrodd? Ja vaddårå? Jag är riktigt stolt över mina djärva nödrim. Nykter är jag också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar