2007-12-12

Låt vara att det är alltför lätt att vara skadeglad, men nog var det stor politisk humor när den nya moderata statssekreteraren omgående efter tillträdandet i höstas blev polisanmäld. Hon berättade också själv, rakryggat ehuru lagom skamset, om hur hon har skattefuskat med hjälp av sin man för att i dubbel bemärkelse ”se om sitt hus”. Det verkar onekligen som om moderater, gamla som nya, har en relativt relativ moralsyn… Det är kanske så att tänker man kapitalistism så tänker man sno åt sig. För egen del, oavsett om det drabbar andra människor. Samvetet lyser som ett svart hål – med en frånvaro där allt dras in och försvinner för omvärlden. Egoismen innebär en självtillfredsställelse som matar sig själv utan att någonsin bli mätt. Dessa materiella onanister, dessa materiemissbrukare, lider naturligtvis själva, lider brist på medmänsklighet. Brist på verkliga mänskliga värden. Som andra brottslingar är det självklart så att de i första hand behöver hjälp och vård, även om det allmänna rättsmedvetandet gärna suktar efter rätt och straff. Å andra sidan säger sig ju moderaterna värna om brottsoffer i allmänhet, och här handlar det om den gemensamma sektorn som ett talrikt brottsoffer. Det ska bli intressant att se om de nya moderaterna är tillräckligt nya för att värna den stora massan när den blir utsatt för dessa försnillanden. Kanske krävs en djupgående själsomvandling i de rikas led. Höger måste bli vänster inte bara i retoriken. Egoist måste bli socialist. Håkan Gustafsson, v ordf Vänsterpartiet Oxelösund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar