2007-12-11

Kapitalismen är perfid till sin natur – vad avslöjar det om dess anhängare?

Vinstfixering, egoism, expansion. Några av de centrala egenskaperna hos de inrättningar som förverkligar begreppet kapitalism. Egenintresset ljuger inte, säger Marx. Att ljuga för att i eget intresse ta in vinst är däremot helt stringent, konsekvent. Ett genuint etiskt, alltså altruistiskt tänkande är fullkomligt i strid med kapitalismens natur, och således kan ingen förnuftig och inte heller något kännande människa sympatisera med ett sådant system. Kapitalismen är till sitt väsen kumpan med sådana storheter som fascism och imperialism, den är en jätten Glufs-Glufs som aldrig blir mätt utan ständigt utan känslighet och hänsyn vill ha mer och mer, bli större och större. Den representerar de lägsta utflödena av människans möjligheter. Det här har vi i Sverige ju fått demonstrerat för oss under två decennier av nyliberala excesser; marknaden har fått alla möjligheter att med socialdemokratins goda minne frälsa svenska folket. Vi kan bekvämt se oss omkring i verkligheten och dra slutsatser. Man kan i sitt stilla sinne undra över de medmänniskor som, säkert utan att egentligen mena det, agerar motmänniskor, och håller fast vid en konservativ, samhällsbevarande politik. För det finns alternativ till det rådande systemet. Om man bara vågar tänka sig en annorlunda värld så är den inom räckhåll. I själva verket så önskar de allra flesta av oss ett samhälle som bygger på vänlighet i stället för fientlighet, hjälpsamhet i stället för konkurrens, sunt förnuft i stället för pekuniärt tunnelseende. Ett samhälle som strävar efter godhet snarare än mera pengar och mest till mig! Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle utan skillnader på grund av klass eller kön eller etnicitet, för ett solidariskt samhälle där styrka används för att hjälpa och inte för att förtrycka. Ett samhälle där vi hjälps åt att göra allting bättre och där egoism och andra borgerliga perversioner inte har någon jordmån. Vår längtan är stark, och vår lust är stor! Håkan Gustafsson, (v) Oxelösund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar