2009-04-28

Grattis Zäta på 125 års-dagen! Grattis Niklas på 25 års-dagen! Zeth ”Zäta” Höglund föddes 29 april 1884 i Göteborg. Carl Zeth Konstantin Höglund var politiker, debattör och författare. 1905, i samband med att Norge ville bli självständigt från Sverige, ville många i överklassen dra i krig för att bevara unionen. Höglund skrev då ett manifest ”Ned med vapnen”, där han fördömde krigsplanerna och uppmanade den svenska arbetarklassungdomen att vägra gå i krig. För denna pamflett dömdes han till ett sex månaders fängelsestraff, vilket han avtjänade i Malmö. Kanske hade hans skrift en betydelse för att svänga opinionen till förmån för en fredlig upplösning av unionen. I samband med första världskrigets utbrott 1914 dömdes han åter till fängelse för antimilitarism. Under tiden på Långholmen skrev han diktsamlingen Bläck och blod. Han tillhörde Vänsterpartiets ledning mellan 1917 (fast de första åren förefaller det som att man inte alltid hade en viss person utsedd till partiledare. Även Karl Kihlbom nämns åtminstone periodvis som partiordförande) och 1924. Han var en av de revolutionärer som uteslöts ur SAP 1917 och bildade vårt parti som då tog namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Höglund uteslöts ur partiet 1924, efter svåra meningsmotsättningar beträffande medlemskapet i Komintern, och ledde för en tid ett eget kommunistiskt parti. Efter Hjalmar Brantings död 1926 återvände han till SAP, men eftersom han fortsatte att betrakta sig som kommunist fick han aldrig någon ledande position där. Så här långt efteråt kanske man kan ge ”Zäta” rätt i detta att vårt medlemskap i Komintern inte var alldeles bra. Inte med den hårda Moskvastyrning som tydligen blev uppenbar rätt snart. Vårt parti lämnade inte denna Tredje internationalen, som Komintern också kallades, förrän den upplöstes av Stalin 1943. Zeth Höglund avled i Stockholm den 13 augusti 1956. Han ligger begraven på Skogskyrkogården därstädes utan gravsten. Niklas Gustafsson föddes den 29 april 1984 på Norrköpings BB, eller hade redan fått beteckningen KK? Det var en oerhört solig och varm dag under en tid när också det svenska folkhemmet stod i zenit, åren före kanslihushöger, Feldtmanövrer och nyliberal statskupp. Jag minns det som om det vore kanske bara tjugofem år sedan som jag stod där, på lasarettets balkong och sånär mottog folkets hyllningar, nå, jag tog ialla fall, om inte en cigarr, så i alla fall en cigarrett, i gryningen. I de övre tonåren gick Gustafsson med i Ung vänster, som ett föredöme för var och en ungdom med normala värderingar. Han avgick dock efter några år från posten som medlem p.g.a. som han ansåg för mycket skitprat och för lite handling i Norrköpingsföreningen. I sin spirande ungdom är Niklas en pålitlig källa till glädje och hopp för sin alltför frånvarande far, och en empatisk och ambitiös vårdelev, just nu under praktik - handling, äntligen... Hurra X4X2!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar